Ta gasstest og tetthetskontroll før sommeren:

Slik holder du bobilen og vogna tett

Med regelmessige tetthetskontroller og sjekk av gassutstyr i din bobil eller campingvogn, er du et godt stykke på vei for å forhindre at din neste ferie på hjul får en uheldig odør.

Om du bruker bobilen eller campingvogna ofte eller sjelden, er det uansett viktig å ta en gasstest med jevne mellomrom. Slitasje i utstyret er årsak til mange ulykker og både propan og butan er brannfarlige gasser som lett kan antennes.

Det er viktig å ta sikkerheten på alvor når det kommer til gass. Gasslanger og utstyr må byttes regelmessig og dersom man mistenker gasslekkasje, er det viktig å vite hva du skal gjøre for å forebygge skader. Foto: Adria

Pass på gassen

Når man er på tur i bobil eller med campingvogn, er det en avgjørende del av opplevelsen å kunne lage mat der man er. Det finnes et stort utvalg gasslanger på markedet og det er egne rutiner og regler for hvor ofte slangene skal skiftes. Uansett hvilken produsent man velger, er alle slanger blant annet merket med informasjon om innvendig diameter, høyeste tillatte driftstrykk, produksjonstidspunkt og laveste brukstemperatur.

På bobiler og campingvogner produsert før 2007, skal slange og slangeklemmer byttes hvert 5. år. Slange med slangeklemmer skal ikke lenger benyttes på nyere bobiler, men det anbefales likevel å følge intervallen og bytte slangeutstyret hvert 5. år.

Grunnet ny teknologi har man noe bedre tid og kan bytte slangen senest 10 år etter skrevet dato, men uavhengig datostemplingen, skal gasslanger alltid skiftes dersom de har skader. Ta gjerne bøyetest av slangen når du bytter eller fyller på gassflasken – dersom slangen sprekker opp, er den moden for utskifting. Ellers må man også holde et øye med regulatoren som har en levetid på mellom 2–10 år, når den må skiftes kommer helt an på miljøet den står i og bruk av utstyret.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne!

En gassbeholder har behov for ventilering og trenger nok plass rundt seg. Den skal oppbevares stående og godt sikret som gir deg et godt utgangspunkt for å unngå uhell. Foto: Tekno Maskin.

Sikre deg for fukt

En annen trussel bobil- og campingvogneiere må være påpasselige med, er fukt. Tetthetstest bør utføres minst én gang per år eller etter produsentens anvisning for å opprettholde garantier og forsikringsvilkår samt for å forebygge større skader. En alvorlig fuktskade gjør at din bobil eller campingvogn må parkeres en god stund, og dette medfører gjerne også dyre reparasjoner. I dag er det svært vanlig at nyere enheter leveres med tetthetsgaranti, som er en sikkerhet som absolutt er god å ha i nøden. Garanti eller ei – utbedring av feil og skader er uansett viktig for å forhindre at skaden utvikles og danner mugg- og råteskader.

Dersom uhellet er ute

Ved mistanke om gasslekkasje eller fukt i bobilen eller campingvogna, er det lurt å vite hva man skal gjøre for å kunne begrense skadene.

Dersom man kjenner gasslukt, er det viktig å raskt lufte ut og sørge for god ventilasjon. Propan er ikke giftig, men ettersom det er tyngre enn luft, kan det fortrenge oksygenet og utgjøre en alvorlig kvelningsfare. Det er også viktig å koble fra gassbeholderen og unngå bruk av åpen flamme. Før anlegget benyttes på nytt, er det lurt å gjøre nødvendige utbedringer og ta kontakt med en godkjent servicetekniker for gjennomføring av ny trykktest.

Regelmessige fukttester er et godt tiltak for å forebygge at din bobil eller campingvogn får fuktskader. Det anbefales å ta fukttest før hver sesong og Tekno Maskin er behjelpelige med å sikre deg før neste tur. Foto: Tekno Maskin.